Close
Mon - Sat 8.00 - 18.00. Sunday CLOSED

Základní kroky při založení firmy

Základní kroky při založení firmy

 Uvádíme základní kroky pro založení firmy, na některé z nich se níže podíváme podrobněji.

 • Vyberte právní formu společnosti
 • Vyberte název společnosti
 • Obstarejte si sídlo pro společnost
 • Společenská smlouva
 • Obstarejte si živnostenské oprávnění
 • Složte základní kapitál
 • Podejte návrh do obchodního rejstříku
 • Jděte na finanční úřad
 • Aktivujte datovou schránku

PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

Je nutné si ujasnit jakou právní společnosti vybrat. Jednotlivé formy se liší v zásadních věcech, jako je nutná výše základního kapitálu, podíl na zisku, podíl na řízení podniku, ručení, účetní povinnosti podniku a mnoho dalších.

1. OSVČ- osoba samostatně výdělečně činná neboli živnostník.

2. Sdružení podnikatelů – sdružení několika OSVČ fakturujících pod jedním jménem, jinak převážně samostatných anebo zájmové sdružení právnických osob

3. Obchodní společnost: 

 • Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) – společnost alespoň dvou osob, které ručí za dluhy společnosti společně a nerozdílně
 • Komanditní společnost (k.s.) – společnost, u které aspoň jeden ze společníků ručí za její dluhy omezeně (tzv. „komanditista“) a alespoň jeden společník neomezeně (tzv. „komplementář“)
 • Společnost s ručením omezením (s.r.o.) – společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše svých vkladů. Ústředním orgánem je valná hromada. Hodnota základního kapitálu musí být od roku 2015 minimálně 1 Kč, doporučuje se ovšem vyšší (pro srovnání – dřívější výše základního kapitálu s.r.o. musela být alespoň 200 000 Kč.
 • Akciová společnost (a.s.) – společnost, jejíž základní je rozdělen na určitý počet akcií. Ústředním orgánem je valná hromada. Hodnota základního kapitálu musí být alespoň 2 000 000 Kč.

4. Družstvo – společnost alespoň tří osob za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob.  Statutárním orgánem je představenstvo. Hodnota základního kapitálu musí být alespoň 50 000 Kč.

5. Nadace, neziskové organizace apod.

6. Evropská společnost – akciová společnost založená podle práva Evropské unie.

NÁZEV SPOLEČNOSTI

   Není tak jednoduché vytvořit správný název společnosti, nejčastější problémy končící zamítnutím registrace uvádíme níže.

 • klamavý název – např. Elektro Novák, s.r.o. ve firmě, kde se neprodává žádná elektronika ani elektrospotřebiče a nepracuje v ní žádný pan Novák.
 • hanlivý název
 • název je podobný názvu již existující firmy (problém se zaměnitelností)

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlem společnosti je místo podnikání firmy uvedené v obchodním rejstříku.

Virtuální sídlo – nově už firma na uvedené adrese jako sídlo firmy, reálně sídlit nemusí, musí však mít souhlas majitele nemovitosti s úředně ověřeným podpisem

CÍLE PODNIKU

Je důležité si vytyčit správný cíl. Většinou se jedná o některý z následujících:

 • Maximalizace tržní hodnoty podniku
 • Dlouhodobě přežíti na trhu
 • Dosažení určitého podílu na trhu
 • Maximalizace obratu
 • Růst a expanze
Pavla Pešková