Close
Mon - Sat 8.00 - 18.00. Sunday CLOSED

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví si žádá kvalitní zpracovatele. Externí zpracovatelé účetnictví se těší stále většímu zájmu veřejnosti. Je to především tím, že některé renomované firmy nabízí velmi široké spektrum kvalitních služeb z oblasti financí. Vedení účetnictví vyžaduje dostatek preciznosti a přesnosti, která některým účetním chybí. Z tohoto důvodu se často firmy obracejí na externí služby, které jim za pomoci vyspělých komunikačních a účetních technologií, dokážou zpracovat věrohodné a poctivé informace, se kterými může daná firma nakládat. Většina externistů zpracovává účetnictví také on-line, což šetří dostatek časového fondu i mnoho složek na dokumenty u nejedné společnosti. Kvalifikovaní zpracovatelé dokážou velmi flexibilně a rychle reagovat na změny, které se týkají daňového světa. Jelikož jsou lhůty pro podávání jednotlivých daňových závěrů velmi šibeniční, je třeba na jakoukoliv změnu v účetní legislativě velmi flexibilně reagovat, což účetní firmy umí na výbornou. Profesionální přístup jednotlivých daňových poradců a účetních stojí na pozadí velmi dlouhého a intenzivního studování jednotlivých účetních postupů.

Vedení účetnictví zahrnuje:

  • vedení účetnictví a rovněž zpracování podvojného účetnictví pro fyzické, ale také pro právnické osoby (s.r.o., a.s., v.o.s., SE, SVJ – družstva, společenství vlastníků jednotek a mnoho dalších)
  • vedení jednoduchého účetnictví (daňové evidence)
  • služby daňového poradce a také kvalitního externího auditora
  • odměny, mzdy mzdová a rovněž personální agenda, odměny statutárních orgánů společností, benefity zaměstnanců a pracovní cesty
  • skladové hospodářství
  • daňovou optimalizaci a daňové poradenství od fundovaných daňových poradců
  • zastupování před všemi orgány finanční správa, zdravotními pojišťovnami či sociálními pojišťovnami včetně ověřování, jednání a také příprav k následným daňovým kontrolám
  • zpracovávají také daňová přiznání k dani z příjmu fyzických osob, taktéž DPH, srážkové daně, silniční daně a jiné.

 Vedení účetnictví, mzdová agenda a finanční poradenství

Vedení účetnictví představuje také kromě práce s finanční politikou dané firmy, také práci se mzdovou agendou celé společnosti. Zaměstnanci tvoří jednoznačně základ celé společnosti. I z tohoto důvodu se externí společnosti zabývají rovněž mzdovou agendou, která si žádá též pečlivé a vhodné zacházení. Potřebujete pomoci se zpracováním mezd? Pokud ano, dokážou vám zajistit účtování mezd a také mzdové účetnictví. Profesionální mzdová účetní se postará o vedení celé mzdové agendy včetně účtování mezd a jejich následné vedení. Pokud tedy potřebujete profesionální mzdové poradenství nebo člověka, který se danou personalistiku postará, jistě se neváhejte obrátit na externí společnost, která mzdovou agendu zařídí za vás. Potřebujete vést skladovou evidenci? Jisté účetní společnosti dokážou zajistit velmi výhodné skladové účetnictví, které bude dokonale vyhovovat vašemu skladovému hospodářství. Poskytované účetní služby zahrnují také vedení účetnictví a daňové evidence, tedy naprosto obecně veškeré daně a také účetnictví, které souvisí s chodem celého podniku. Chcete se dozvědět, jak se vede účetnictví na profesionální úrovni? Firmy bez větších problémů dokážou zařídit veškeré účetnictví podnikatelů a to včetně vedení jednoduchého, ale i podvojné účetnictví. Podnikatel se poté nemusí zabývat činnostmi, které nesouvisí s přímým jádrem jeho podnikatelské činnosti. Problém mnohým společnostem nečiní ani povinnosti, týkající se auditu. V dnešní velmi vyspělé době, která je obklopena řadou moderních technologií, není vedení účetnictví pro jakoukoliv větší společnost, žádný problém.

Pavla Pešková