Close
Mon - Sat 8.00 - 18.00. Sunday CLOSED

SEO optimalizace webu a úvod do světa zvýšení návštěvnosti vašich stránek

SEO optimalizace webu a úvod do světa zvýšení návštěvnosti vašich stránek

O termínu SEO optimalizace webu jste již možná slyšeli. Ale pokud se vám doposud nepodařilo utvořit si komplexní obrázek o této důležité oblasti digitálního marketingu a snažíte se zjistit, co vše pod SEO spadá a jak by měla dobře provedená optimalizace probíhat, čtěte rozhodně dále. Nabízíme vám úvod do problematiky a shrnutí základních informací, které by měl každý internetový podnikatel nebo nováček na online poli znát.

SEO optimalizace webu: proč je důležitá a v čem se vyplatí?

Kýžený výsledek každé optimalizace je jasný – docílit vyšší návštěvnosti dané webové stránky a tím pozitivně ovlivnit povědomí o značce. A smozřejmě  zvýšit prodeje nebo získat kontakty na nové obchodní partnery. SEO, z anglického Search Engine Optimization, se do češtiny překládá jako optimalizace pro vyhledávače a jedná se o konkrétní úpravy webové stránky, které mají za cíl zlepšení kooperace s algoritmem vyhledávače – pokud je stránka vyhodnocena jako relevantní a obsahově zdravá, bude při vyhledávání klíčového slova (které s tou stránkou souvisí) zařazena na vrchní příčky vyhledávačů.

Běžný vyhledávací postup uživatele

Vrchní příčky vyhledávačů jsou atraktivní z prostého důvodu – běžný uživatel při hledání produktu nebo služby postupuje od první stránky a ačkoliv cena a kvalita produktů, které horní pozice obsazují, často kolísá, dobré umístění stránky velmi výrazně ovlivňuje zájem o nabízenou věc.

Jak optimalizace probíhá? 3 základní postupové body

  1. analýza
  2. realizace
  3. správa

Pevné základy jsou podstatou úspěchu

Analýza je vstupní branou do světa SEO; před zahájením jednotlivých kroků je důležité seznámit se s profilem daného webu, vyhodnotit hlavní nedostatky, navrhnou postup optimalizace a vytvořit časový a finanční harmonogram. Dobře provedená analýza je stavebním kamenem celé optimalizace. Zapotřebí je i pečlivé zmapování konkurence a správné určení cílové skupiny.

Široká paleta optimalizačních nástrojů

Následná realizace je kombinací několika způsobů, které mají přimět algoritmus vyhledávače, aby na něj daná stránka působila seriózně, atraktivně a tudíž vhodně pro zařazení na přední pozice. Je zapotřebí správně zakomponovat klíčová slova, vytvořit vnitřní systém pro lepší orientaci, pracovat s odkazy, provést technické úpravy stránky atd… pozitivních faktorů je celá řada, pamatujte, že celý proces nelze zvládnout v řádu několika dnů, pozice a tudíž i návštěvnost by měla růst postupně. Dobře provedená optimalizace však přináší zaručené výsledky.

Aktualizace pro udržení konkurenceschopnosti

Realizace jde ruku v ruce s následnou správou. Při změnách obsahu webu a celkového prostředí internetu je zapotřebí udržovat zdravý rozvoj dané stránky. Frekvence úprav se určuje dle druhu webu. Při časté aktualizaci obsahu bude zapotřebí provádět pravidelné změny a vyplatí se tak navázat úzkou spolupráci se SEO agenturou. Trvalejší a neměnné stránky si vystačí s občasnou údržbou, která při správném provedení dokáže za minimální finanční náklady udržet žádané pozice.

SEO je komplexní svět, svého specialistu vybírejte pečlivě

Oblast SEO je velmi progresivní; algoritmy vyhledávačů pravidelně přidávají nové nástroje, pomocí kterých bojují s nekalými praktikami a triky, které neprofesionální SEO konzultanti používají jako zkratku pro snadnější dosažení úspěchu. Při výběru agentury proto dbejte na reference, snažte se ověřit funkčnost realizovaných projektů a pamatujte, že celou optimalizaci lze řídit na dálku v online prostředí. 

Myslíte, že se investice do SEO vyplatí? V jakém časovém rozmezí očekáváte zlepšení návštěvnosti? Do komentářů nám napište, co jiného by vás o SEO zajímalo.

Pavla Pešková