Close
Mon - Sat 8.00 - 18.00. Sunday CLOSED

Prodloužení a posílení erekce pomocí masáže penisu

Prodloužení a posílení erekce pomocí masáže penisu

Energie a systém těla je základním pilířem pro masáže penisu a správné fungování našeho organismu. Podle tradičních východních filozofií, jako je například čínská medicína a indická ajurvéda, tělo je prostoupeno sítí energetických kanálů a center nazývaných meridiány a čakry.

Energetický systém těla

Koncept energetického systému se zakládá na předpokladu, že energie, nazývaná také prana, chi nebo životní síla, proudí těmito kanály a ovlivňuje naše fyzické, emocionální a mentální zdraví.

Uvnitř energetického systému těla se nachází několik klíčových bodů, které jsou spojené s konkrétními orgány a funkcemi. Těchto bodů je více než 300 a každý má svou specifickou funkci. Některé body jsou zaměřené na harmonizaci energie, jiné na odstranění blokád nebo posílení konkrétního orgánu.

Pro udržení optimálního zdraví je důležité udržovat volné proudění energie v energetickém systému těla. Různé techniky a terapie, včetně masáže penisu, mohou být využity k harmonizaci a vyrovnání energetického toku. Práce s energetickým systémem může přinést uvolnění, obnovu a celkovou rovnováhu těla a mysli.

Proudění energie při tantra masážích

Proudění energie je klíčovým prvkem při tantra masážích. Tantra masáže se zaměřují na otevření energetických kanálů a volný tok životní síly v těle. Během tantra masáže se energie pohybuje a šíří se po celém těle, což přináší mnoho přínosů a prožitků. Zde jsou některé z hlavních aspektů proudění energie při tantra masážích:

 • Energie se rozproudí a aktivuje se v těle, což přináší hluboké uvolnění a pocit živosti.
 • Volné proudění energie pomáhá odstranit blokády a napětí v těle, čímž se zlepšuje celková pohoda a harmonie.
 • Proudění energie může posílit imunitní systém a podpořit přirozenou sebuzdravící schopnost těla.
 • Energie se šíří do různých částí těla, což může vést k intenzivnímu prožitku a rozvoji smyslového vnímání.
 • Proudění energie při tantra masážích může vést k hlubokému propojení mezi masérem a klientem a prožitku vzájemného sdílení energie.

Proudění energie je esenciální součástí tantra masáží a pomáhá dosáhnout stavu rovnováhy a harmonie těla a mysli. Masážní techniky, dechová cvičení a další prvky tantra masáží jsou navrženy tak, aby podporovaly volný tok energie a prožitky spojené s ním.

Harmonizace a vyrovnání energie

Harmonizace a vyrovnání energie jsou klíčové aspekty tantra masáží. Tyto masáže se zaměřují na vyrovnání a harmonizaci životní energie v těle, což přináší celkovou rovnováhu a pohodu. Zde jsou některé faktory související s harmonizací a vyrovnáním energie při tantra masážích:

 • Energie se přirozeně pohybuje v těle a je propojena se všemi aspekty našeho bytí.
 • Nepravidelnosti a blokády v toku energie mohou vést k nerovnováze a nepohodě.
 • Tantra masáže pracují na vyrovnání a harmonizaci energie, aby se obnovila její volná a nepřetržitá cirkulace.
 • Harmonizace energie v těle přináší pocit celkové rovnováhy, uvolnění a klidu.
 • Vyrovnání energie umožňuje lépe využít a přenést energii po celém těle.
 • Průtok harmonizované energie může posílit životní sílu a prožitek vitality.

Při tantra masážích se masér zaměřuje na vyrovnání a harmonizaci energie klienta, aby podpořil jeho celkový blahobyt a pohodu. Pracuje se s energetickými body a kanály, které pomáhají přivést energii do rovnováhy a dosáhnout harmonie těla a mysli.

Zvýšení vitality a životní energie

Zvýšení vitality a životní energie je jedním z významných přínosů tantra masáží. Tyto masáže mají schopnost revitalizovat a oživit energii v těle, což vede k větší vitalitě a celkovému zvýšení životní energie. Zde jsou některé klíčové body související se zvýšením vitality a životní energie při tantra masážích:

 1. Energetický průtok: Tantra masáže podporují volný a nerušený průtok energie v těle, což zvyšuje vitalitu a životní energii.
 2. Uvolnění blokád: Masážní techniky používané při tantra masážích pomáhají uvolňovat blokády a napětí v těle, čímž se zlepšuje průtok energie a zvyšuje se vitalita.
 3. Posílení energetických center: Tantra masáže se zaměřují na pracování s energetickými centry v těle, což posiluje jejich funkci a přispívá k vyšší životní energii.
 4. Harmonie těla a mysli: Tantra masáže pomáhají dosáhnout harmonie mezi tělem a myslí, což vede ke zvýšení celkové životní energie.
 5. Prožitek blaženosti: Při tantra masážích se často prožívá stav blaženosti a extáze, který přináší zvýšenou životní energii a vitalitu.

Pro ty, kteří chtějí získat více životní energie a pocítit větší vitalitu, mohou tantra masáže být skvělým prostředkem k dosažení těchto cílů.

Otevření energetických kanálů

Otevření energetických kanálů je jedním z hlavních aspektů tantra masáží. Tyto masáže se zaměřují na otevření a vyvážení energetických kanálů v těle, což umožňuje volný tok energie a harmonii v celém systému. Zde jsou některé klíčové body související s otevřením energetických kanálů při tantra masážích:

 1. Průtok energie: Tantra masáže stimulují průtok energie v těle a pomáhají odstranit překážky, které brání volnému toku energie.
 2. Pročištění kanálů: Masážní techniky používané při tantra masážích pomáhají pročistit energetické kanály a odstranit případné blokády.
 3. Posílení energetického systému: Otevření energetických kanálů přispívá k posílení celého energetického systému v těle.
 4. Harmonie a rovnováha: Otevření energetických kanálů přináší harmonii a rovnováhu do těla, což má pozitivní vliv na celkovou pohodu a vitalitu.
 5. Prožitek energie: Když jsou energetické kanály otevřené, můžeme prožívat zvýšenou energii, životnost a vnímání vlastního těla.

Otevření energetických kanálů je důležitým aspektem tantra masáží, který přináší mnoho výhod pro celkové zdraví a pohodu těla i mysli.

Uvolnění blokované energie

Při tantra masážích dochází k transformaci a uvolnění zablokované energie v těle. Tato transformace je klíčová pro dosažení vyšší úrovně pohody a naplnění. Zde je důležitý faktor, který souvisí s transformací a uvolňováním blokované energie při tantra masážích:

Blokády energie: V těle se mohou hromadit blokády, které brání volnému toku energie a způsobují fyzické a emocionální nepohodlí. Tantra masáže pomáhají identifikovat a uvolnit tyto blokády, čímž dochází ke zvýšení průtoku energie v těle.

Energetické body: Při tantra masážích se zaměřujeme na specifické energetické body v těle, které jsou spojeny s blokovanou energií. Masáž těchto bodů a jejich stimulace umožňuje uvolnění energie a transformaci blokád.

Uvolnění emocí: Blokovaná energie často souvisí s potlačenými emocemi. Tantra masáže poskytují prostor pro uvolnění těchto emocí a jejich transformaci, což přináší hlubokou emocionální uvolnění a osvobození.

Transformace energie: Uvolnění blokované energie v těle umožňuje její přeměnu a transformaci. Tím dochází ke zvýšení vitální energie a posílení životní síly.

Celostní harmonie: Transformace a uvolnění blokované energie přispívají k dosažení celostní harmonie a rovnováhy v těle, mysli a duši.

Při tantra masážích je důležité pracovat s blokovanou energií a umožnit její transformaci a uvolnění. Tím se otevírá cesta ke zvýšení vitality, prožitku a životní síle.

Pavla Pešková